• http://tearshyia.com/picture/20013/ss2.jpg
  انواع دستگاه های پرداخت بی سیم

  متن
 • http://tearshyia.com/picture/20013/ss1.jpg


  تجارت الکترونیکی ارشیا

  درگاه پرداخت الکترونیک

  متن 

شرکت تجارت الکترونیکی ارشیا

خریدی آسان برای زندگی آسان( شرکت تجارت الکترونیکی ارشیا ) با پشتیبانی از صدها هزار دستگاه کارتخوان و شبکه گسترده نمایندگی در سراسر کشور، یکی از پیشگامان ارائه خدمات پایانه‌های فروشگاهی  است. کارتخوان‌های ( شرکت تجارت الکترونیکی ارشیا ) با سرعت ارتباطی بسیار بالا و قبول تمامی کارت‌های شتاب، گزینه‌ای مناسب برای فروشگاه‌های معتبر در سراسر کشور است .

شرکت تجارت الکترونیکی ارشیا

خریدی آسان برای زندگی آسان (شرکت تجارت الکترونیکی ارشیا ) با پشتیبانی از صدها هزار دستگاه کارتخوان و شبکه گسترده نمایندگی در سراسر کشور، یکی از پیشگامان ارائه خدمات پایانه‌های فروشگاهی است. کارتخوان‌های(شرکت تجارت الکترونیکی ارشیا ) با سرعت ارتباطی بسیار بالا و قبول تمامی کارت‌های شتاب، گزینه‌ای مناسب برای فروشگاه‌های معتبر در سراسر کشور است .