{ آماده پشتیبانی از کلیه محصولات ارائه شده توسط شرکت در تمام کشور میباشد}

(مدیر و موسس و تکنسین فنی شرکت)
جناب : امیرنوروزی
سوابق :
5 سال سابقه کاری

در خدمات  پرداخت الکترونیک بانکی  کشور برای شرکتهای :
( پرداخت الکترونیک پاسارگاد – امید سپه)
(سامان کیش - ایران کیش -آسان پرداخت....
)
استان های : ( تهران -البرز-کرمانشاه)

(3 سال تحویلدار شعبات  بانک صادرات استان کرمانشاه )        
نمایندگی بیمه پاسارگاد کد نمایندگی : 77598